GARDE-PARTY RY:N YLEINEN KEVÄTKOKOUS 23.4.2017 klo 14.00

GARDE-PARTY RY:N YLEINEN KEVÄTKOKOUS 23.4.2017 klo 14.00

Aika: Sunnuntaina 23.4.2017 klo 14.00
Paikka: Yhdistyksen toimitilat, Komila

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuoden 2016 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausuntonsa

6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Muut asiat

8. Kokouksen päättäminen

Garde-Party ry:n puolesta

Petri Pulkkinen
puheenjohtaja